You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Dr n.med. MICHAŁ DYACZYŃSKI

w 1995 r. ukończył Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

w 1998 r. uzyskał z wyróznieniem I stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej

w 2000 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie chirurgii ogólnej, tytuł pracy  "Wpływ immunosupresji FK506
na zaburzenia metaboliczne wątroby szczura wywołane jej niedokrwieniem i reperfuzją"; Promotorem przewodu doktorskiego był prof. dr hab.n.med. Stanisław Kuśmierski, Recenzentami byli prof. dr hab.n.med. Wojciech Witkiewicz oraz prof. nadzw. ŚUM dr hab.n.med. Janusz Konecki

w 2005 uzyskał z wyróżnieniem II stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Katedrze i Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej i Koloproktologicznej Śląskiej Akademii Medycznej w WSS nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Katedrze i Klicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Śląskiej Akademii Medycznej w WSS nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.

2011 - 2015 pracował w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach na Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej na stanowisku Zastępcy Ordynatora

od 2015 pełni funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich 

Członkowstwo:

  • Polski Związek Lekarski (od 1996r.)
  • Towarzystwo Chirurgów Polskich (od 2000r.)
  • Autor oraz współautor 10 publikacji krajowych i zagranicznych, jak również ponad 50 doniesień zjazdowych na konferencjach medycznych z zakresu chirurgii ogólnej, w tym m.in. "Is serum protein electrophoresis useful in separating th "high risk group" in patients with colonic polyps", "Insulinoma exclusively localized during intraoperative ultrasonography", "Chronic anal fissure - conservative or surgical treatment ?" i innych
  • Kierownik naukowy warsztatów dla lekarzy - "Chirurgia Laparoskopowa Przewodu Pokarmowego", Kraków 12-13 kwietnia 2012 

Działalność społeczna:

od 2012 roku Prezes Śląskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Chirurgii Laparaskopowej, Bariatrycznej i Metabolicznej 

Wykonuje zabiegi z zakresu:

  • pełnoprofilowej chirurgii ogólnej, w tym onkologicznej
  • chirurgii bariatrycznej (leczenia otyłości)
  • chirurgii naczyniowej
  • dermatochirurgii

Pełen wykaz zabiegów w zakładce CHIRURGIA